menu 

Nieuws

Remondis Nederland, Wensink Automotive, Truck & Trailer en Wensink Lease & Services slaan de handen ineen

5 februari 2020

 

Op 30 januari jl. hebben Remondis Nederland, Wensink Automotive, Truck & Trailer en Wensink Lease & Services een overeenkomst getekend voor het beheren, onderhouden én repareren van een groot deel van het wagenpark van Remondis Nederland. De voertuigen uit het wagenpark van Remondis Nederland worden hoofdzakelijk ingezet voor afvalinzameling, recycling, het vervoeren van gevaarlijk afval en voor rioolservice.

Wensink en Truck & Trailer bereikten in de loop der jaren een goede naam in het onderhouden van voertuigen die worden ingezet voor afvalverwerking. Daarom, en op basis van een jarenlange goede onderlinge verstandhouding, is deze samenwerking tot stand gekomen.
Wagenparkbeheer
Wensink Lease & Services heeft naast verschillende leasevormen ook wagenparkbeheer vertegenwoordigd in haar dienstenportfolio. Het wagenpark van Remondis Nederland wordt dan ook ondergebracht bij Wensink Lease & Services. Daarmee kan Remondis rekenen op professioneel advies, maar ook op een helder en transparant overzicht van de kosten per voertuig. Zo wordt Remondis volledig ontzorgd in de gehele administratieve afhandeling.
Van A tot Z ontzorgd
Laurens Stigter, CEO van Wensink Automotive, is enthousiast: “Bij Wensink Automotive ontzorgen we al onze klanten van A tot Z op het gebied van mobiliteit, van particulieren tot grote organisaties. Ik ben blij dat we Remondis Nederland mogen ontzorgen in veel verschillende aspecten van mobiliteit. We kijken uit naar een prettige en langdurige samenwerking!”
Verder specialiseren
In de komende periode gaan de medewerkers van Wensink Automotive zich verder specialiseren in de nieuwe ontwikkelingen in dit vakgebied in combinatie met de diversiteit aan merken. Zo worden de bedrijfswagentechnici van Wensink en van Truck & Trailer door diverse leveranciers getraind om de gespecialiseerde voertuigen van Remondis te kunnen onderhouden. Op die manier kunnen Wensink en Truck & Trailer de service en kwaliteit bieden die van hen verwacht mag worden.
Over Remondis
REMONDIS is sinds de oprichting in 1934 uitgegroeid tot één van ‘s werelds grootste dienstverleners op het gebied van recycling, afvalinzameling en afvalwaterbehandeling. Zij zijn aanwezig in meer dan 34 landen in Azië, Afrika, Australië en Europa. Wereldwijd rekenen meer dan 30 miljoen burgers op de dienstverlening van de REMONDIS Groep. De waarden in het familiebedrijf vormen al tientallen jaren een solide fundament voor innovatie en groei.Op de foto, van links naar rechts, van boven naar onder: Herman Gijlers (Regiodirecteur), Teus van Ee (technisch inkoper), Marco Boere (directeur Mercedes-Benz Vans & Trucks bij Wensink Automotive), Eric Wilbers (Technisch directeur bij Wensink Automotive ), Laurens Stigter (CEO Wensink Automotive) en Dr A. Krawczik (CEO Remondis Nederland).